Thông tin bất động sản chuyển nhượng tại dự án Vinhomes Riverside The Harmony, biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập và liền kề tại dự án

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 21

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 21 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Hoàn thiện , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn Nguyệt Quế 21

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn khu Nguyệt Quế 21 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Nam diện tích 152 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Hoàn thiện , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Nguyệt Quế 21

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Nguyệt Quế 21 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích 90 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Hoàn thiện , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn Nguyệt Quế 01

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn khu Nguyệt Quế 01 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Nam diện tích 152 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 22 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Hoàn thiện , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 15

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 15 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Nguyệt Quế 15

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Nguyệt Quế 15 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích 144 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 16

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 16 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Có sông đằng sau thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Nguyệt Quế 16

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Nguyệt Quế 16 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Nam diện tích 192 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 17

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 17 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).