Filter products Showing 1 - 12 of 1451 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Filter products Showing 1 - 12 of 1451 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-01

Biệt thự Hướng Dương HD01-01 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-02

Biệt thự Hướng Dương HD01-02 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-03

Biệt thự Hướng Dương HD01-03 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 180 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tứ Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-04

Biệt thự Hướng Dương HD01-04 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 207 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-05

Biệt thự Hướng Dương HD01-05 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 180 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tứ Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-06

Biệt thự Hướng Dương HD01-06 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 207 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-07

Biệt thự Hướng Dương HD01-07 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 180 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tứ Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-08

Biệt thự Hướng Dương HD01-08 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 207 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-09

Biệt thự Hướng Dương HD01-09 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 180 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tứ Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-10

Biệt thự Hướng Dương HD01-10 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 207 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-11

Biệt thự Hướng Dương HD01-11 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 180 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tứ Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương

biet thu tu lap

Hướng Dương HD01-12

Biệt thự Hướng Dương HD01-12 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 207 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Hướng Dương 01 , thuộc phân khu biệt thự Hướng Dương với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Đông Dương