Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Thông tin chuyển nhượng

Danh mục

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Tulip 09

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Tulip 09 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 276.8 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Nhà phố – Shophouse – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 24

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 24 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích 527.2 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Nhà phố – Shophouse – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Nguyệt Quế 24

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Nguyệt Quế 24 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích 132.8 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Nhà phố – Shophouse – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 25

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 25 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích 522.6 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Nhà phố – Shophouse – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Nguyệt Quế 25

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Nguyệt Quế 25 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích 176 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Nhà phố – Shophouse – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Tulip 07

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Tulip 07 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 90 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Tulip 09

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Tulip 09 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Nhà phố – Shophouse – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Tulip 05

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Tulip 05 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Tulip 05

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Tulip 05 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 90 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Tulip 06

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Tulip 06 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 90 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Tulip 06

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Tulip 06 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Tulip 07

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Tulip 07 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Tulip 07

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Tulip 07 thuộc phân khu Tulip hướng Đông Nam diện tích 168 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Tulip 03

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Tulip 03 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 185.6 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Tulip 04

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Tulip 04 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Tulip 04

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Tulip 04 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 168 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Tulip 04

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Tulip 04 thuộc phân khu Tulip hướng Tây Bắc diện tích 90 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập Tulip 05

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Song Lập khu Tulip 05 thuộc phân khu Tulip hướng Đông Nam diện tích 168 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Italy mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

Details