Filter products Showing 1 - 12 of 349 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Filter products Showing 1 - 12 of 349 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Biet Thu VHR 39

Anh Đào 01 AD01-12B

Biệt thự Anh Đào 01 AD01-12B nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 342.3 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 01 AD01-17

Biệt thự Anh Đào 01 AD01-17 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Bắc, diện tích đất : 251.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 02 AD02-08

Biệt thự Anh Đào 02 AD02-08 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 372.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 02 AD02-09

Biệt thự Anh Đào 02 AD02-09 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 334 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 02 AD02-11

Biệt thự Anh Đào 02 AD02-11 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 313.1 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 03 AD03-12

Biệt thự Anh Đào 03 AD03-12 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 266.2 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 03 AD03-12A

Biệt thự Anh Đào 03 AD03-12A nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 330.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 03 AD03-12B

Biệt thự Anh Đào 03 AD03-12B nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 353.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 03 AD03-16

Biệt thự Anh Đào 03 AD03-16 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Bắc, diện tích đất : 286.9 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 03 AD03-17

Biệt thự Anh Đào 03 AD03-17 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Bắc, diện tích đất : 256 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 04 AD04-12

Biệt thự Anh Đào 04 AD04-12 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 394.1 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 04 AD04-12A

Biệt thự Anh Đào 04 AD04-12A nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Đông Bắc, diện tích đất : 350.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi