Thông tin bất động sản chuyển nhượng tại dự án Vinhomes Riverside The Harmony, biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập và liền kề tại dự án

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 19

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 19 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn Nguyệt Quế 19

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn khu Nguyệt Quế 19 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Bắc diện tích 168 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 20

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 20 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề Nguyệt Quế 20

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Liền Kề khu Nguyệt Quế 20 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Nam diện tích 90 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Tứ Lập Nguyệt Quế 20

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Tứ Lập khu Nguyệt Quế 20 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Bắc diện tích 180 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Tứ Lập Hướng Dương 01

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Tứ Lập khu Hướng Dương 01 thuộc phân khu Hướng Dương hướng Đông Nam diện tích 180 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Đông Dương mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 01

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 01 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Nam diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 18

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 18 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Có sông đằng sau thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập Nguyệt Quế 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Đơn Lập khu Nguyệt Quế 22 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Đông Bắc diện tích > 300 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Hoàn thiện , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).

unnamed file 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn Nguyệt Quế 22

Cần chuyển nhượng căn biệt thự Nhà vườn khu Nguyệt Quế 22 thuộc phân khu Nguyệt Quế hướng Tây Nam diện tích 152 m2 Biệt thự lõi không sông thiết kế 3 tầng nổi bàn giao Thô , thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp mục đích sử dụng Để ở – Giá thỏa thuận ( Liên hệ : 0948899333 ).