Filter products Showing 1 - 12 of 623 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Filter products Showing 1 - 12 of 623 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Biet Thu VHR 39

Anh Đào 03 AD03-12B

Biệt thự Anh Đào 03 AD03-12B nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 353.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 07 AD07-12A

Biệt thự Anh Đào 07 AD07-12A nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 399.4 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 07 AD07-12B

Biệt thự Anh Đào 07 AD07-12B nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 313.1 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 09 AD09-12

Biệt thự Anh Đào 09 AD09-12 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 346.8 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Anh Đào 09 AD09-12A

Biệt thự Anh Đào 09 AD09-12A nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 333.9 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan01 HL01-31

Biệt thự Hoa Lan01 HL01-31 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 310.3 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan03 HL03-02

Biệt thự Hoa Lan03 HL03-02 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 276.2 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan03 HL03-03

Biệt thự Hoa Lan03 HL03-03 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 274.5 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan03 HL03-04

Biệt thự Hoa Lan03 HL03-04 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 273 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan03 HL03-06

Biệt thự Hoa Lan03 HL03-06 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 294 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan04 HL04-14

Biệt thự Hoa Lan04 HL04-14 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 226.1 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm

Biet Thu VHR 39

Hoa Lan05 HL05-11

Biệt thự Hoa Lan05 HL05-11 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, hướng cửa chính Tây Bắc, diện tích đất : 331.6 m2, xây dựng 3 tầng nổi 1 tầng hầm thiết kế biệt thự kiểu Tân Cổ Điển thiết kế 3 tầng nổi 1 tầng hầm