Filter products Showing 1 - 12 of 330 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Filter products Showing 1 - 12 of 330 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
biet thu tu lap

Tulip TL01-01

Biệt thự Tulip TL01-01 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-03

Biệt thự Tulip TL01-03 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-05

Biệt thự Tulip TL01-05 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-07

Biệt thự Tulip TL01-07 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-09

Biệt thự Tulip TL01-09 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-11

Biệt thự Tulip TL01-11 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-13

Biệt thự Tulip TL01-13 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-15

Biệt thự Tulip TL01-15 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-17

Biệt thự Tulip TL01-17 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-19

Biệt thự Tulip TL01-19 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-21

Biệt thự Tulip TL01-21 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy

biet thu tu lap

Tulip TL01-23

Biệt thự Tulip TL01-23 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Tulip 01 , thuộc phân khu biệt thự Tulip với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Italy