Filter products Showing 1 - 12 of 176 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Filter products Showing 1 - 12 of 176 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
biet thu tu lap

Phong Lan PL01-01

Biệt thự Phong Lan PL01-01 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-02

Biệt thự Phong Lan PL01-02 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : > 300 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Đơn Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-03

Biệt thự Phong Lan PL01-03 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 216 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-04

Biệt thự Phong Lan PL01-04 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 170 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-05

Biệt thự Phong Lan PL01-05 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 216 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-06

Biệt thự Phong Lan PL01-06 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 168 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-07

Biệt thự Phong Lan PL01-07 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 216 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-08

Biệt thự Phong Lan PL01-08 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 168 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-09

Biệt thự Phong Lan PL01-09 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 216 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-10

Biệt thự Phong Lan PL01-10 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 168 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-11

Biệt thự Phong Lan PL01-11 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 216 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Song Lập , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp

biet thu tu lap

Phong Lan PL01-12

Biệt thự Phong Lan PL01-12 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Đông Nam, diện tích đất : 168 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Phong Lan 01 , thuộc phân khu biệt thự Phong Lan với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Pháp