Filter products Showing 1 - 12 of 806 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
Filter products Showing 1 - 12 of 806 results
Loại biệt thự
Phân khu
Tiểu khu
Kiểu biệt thự
Hướng cửa chính
Hướng cửa sau
Dự án
Tình trạng
biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-01

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-01 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 203.8 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-03

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-03 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-05

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-05 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-07

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-07 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-09

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-09 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-11

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-11 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-13

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-13 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-15

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-15 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 202.6 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-17

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-17 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 241.7 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-19

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-19 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-21

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-21 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp

biet thu tu lap

Nguyệt Quế NQ01-23

Biệt thự Nguyệt Quế NQ01-23 nằm trong khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside The Harmony, hướng cửa chính Tây Nam, diện tích đất : 152 m2, xây dựng 3 tầng nổi thiết kế biệt thự kiểu Nhà vườn , nằm trong tiểu khu Nguyệt Quế 01 , thuộc phân khu biệt thự Nguyệt Quế với kiến trúc thiết kế biệt thự mang phong cách Hy Lạp